3

Duyusal beceriler size, pratik ve etkileşimli bir tarzla duyusal değerlendirmenin ana hatlarını öğretir. Ne tadacağımızın algılanması ve kahvenin doğal karakterini değerlendirirken bilginin nasıl kullanılacağını inceler. Kahve özelliklerinin uzmanlığının iç yüzünü anlamayı hem de bu işin nasıl uygulanacağının bakış açısını sunar.

3 farklı seviyede;

Giriş:  Pratik ve etkileşimli bir tarzla duyusal değerlendirmenin ana hatlarını öğretir. Ne tadacağımızın algılanması ve kahvenin doğal karakterini değerlendirirken bilginin nasıl kullanılacağını inceler. Kahve özelliklerinin uzmanlığının iç yüzünü anlamayı hem de bu işin nasıl uygulanacağını giriş olarak kapsar.

Orta:  Duyusal beceri bilgilerini geliştirmek isteyen ve zaten bu sektörde çalışan kişiler için idealdir. 3 bölüme ayırır; Nasıl tadacağımız, algılayacağımız ve yorumlayacağımız; kahve tadımı oturumlarına hazırlanma ve kahve çeşitlerini tatma; işinizde duyusal becerilerin nasıl kurulacağı

Profesyonel: Sektöründe geniş deneyime sahip, bilgilerini geliştirerek kahve dünyasında duyusal beceri lideri haline gelmeyi dileyen kişilere yöneliktir.